Odpowiedzi

2010-03-28T13:31:39+02:00
Właściwa gospodarka odpadami polega na:

*

ograniczaniu ilości powstawania odpadów,
*

selektywnym zbieraniu odpadów (segregacja wg ustalonych rodzajów),
*

kierowaniu do wtórnego wykorzystania (recyklingu) jako surowców wtórnych,
*

spalaniu i składowaniu tylko tych odpadów, których nie można przetworzyć.
7 3 7