Podczas rozkładu 126g siarczanu(IV) sodu otrzymano 62g tlenku sodu i pewno masę dwutlenku siarki.
Oblicz stosunek masowy sodu do siarki i tlenu w rozłożonej soli, jeżeli wiadomo, że w tlenku sodu stosunek masowy sodu do tlenu wynosi 23/8 <--(ułamek), a w dwutlenku siarki stosunek masowy siarki do tlenu jest równy 1/1 <---(ułamek)

Wybieram najlepszą...!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T13:25:19+02:00
Na2SO3 (126g)---> Na20 (62g)+ SO2(64g)

Na2O - stosunek sodu do tlenu = 23/8, więc
62g= 31 części(jakby części 23+8)
x = 23cz ( liczba części sodu)

x= 46g- tyle jest sodu w Na2O
y= 62g-46g= 16g- tyle tlenu w Na2O

SO2- stosunek siarki do tlenu 1:1, więc gdy substancji tej jest 64g, to wiadomo, że musi być po równo- 32g S i 32g tlenu

masa sodu to 46g, masa siarki 32g i masa tlenu 48g
Mamy więc stosunek Na:S:O= 46:32:48 podzielimy przez 2 i wychodzi
23:16:24.
1 5 1