Pytania:
1.Co to jest renesans, skąd wywodzi się ta nazwa, jakie są najważniejsze jego cech?
2.Jaką nazwę ma renasans w kulturze polskiej i dlaczego?
3.Który król polski przebudował zamek na Wawelu w renesansowym stylu?
4.Wymień najważniejsze cechy renesansu.
5.Wyjaśnij pojęci: kasetony, fryz, arkada, attyka, tondo, arrasy, głowy wawelskie.
6.Podaj nazwę dwóch renesansowych komnat na wawelu.
7.Który wawelski zabytek jest uważany za "najwspanialsze dzieło renesansowe na północ od Alp"
8. Podaj przykłady architektury renesansu w Krakowie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T14:08:18+02:00
1. nazwa pochodzi od francuskiego słowa "renaissance", co oznacza po prostu odrodzenie. To 3 literacka epoka, czerpiąca z antyku, sprzeczna z średniowieczem. Najważniejszymi dla tej epoki myślami i ideologiami były: antropocentryzm (człowiek centrum wszystkiego) i humanizm.
2. odrodzenie polegające na powrocie do kultury antyku wraz z jego dorobkiem literackim, filozoficznym i kulturowym.
3. Zygmunt Stary
4. czerpanie z antyku, upadek wzorców średniowiecznych, humanizm, antropocentryzm, rozwój teatru elżbietanskiego, reformacja, pisanie powszechnie w języku polskim, zmiana w obrządku religijnym, tłumaczenie Pisma na języki narodowe, powrót antycznych gatunków literackich takich jak: pieśni, treny, fraszki, tragedie, sielanki, oraz powstanie nowel, sonetu wloskiego, dramatu renesansowego
5. kasetony: najczęściej kwadratowe zagłębienie widoczne od spodu sropu, kopuły lub sklepienia, służące ozdobie, dekoracji.
fryz: rzeźbiony płaskorzeźbami fragment ozdobny między gzymsem a architrawem, położony od zewnętrznej części budowli, ozdobny, charakterystyczny dla stylu klasycznego.
arkada: oparty na słupach lub filarach szereg łuków, stosowany w starożytnym Rzymie dla podtrzymania konstrukcji akweduktów.
attyka: główna część ozdobna przy dachu budowli, pokryta płaskorzeźbami. bardzo charakterystyczna dla starożytnej Grecji i Rzymu, w okresie renesansu bardzo popularna w architekturze zabudowań Czech i Polski
tondo: obraz lub płaskorzeźba mająca kształt koła
arrasy: tkaniny dekoracyjne prezentujące np sceny mitologiczne czy biblijne
6 i 7. barbakan, kaplica świętokrzyska
10 4 10