1. Oblicz pole prostokąta, wiedząc, że jeden jego bok ma długość 8, a promień okręgu opisanego na tym prostokącie ma długość 5.

2. Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym i sześciokącie foremnym jest równy 6√3 . Ile razy bok trójkąta jest dłuższy od boku sześciokąta?

1

Odpowiedzi

2010-03-28T13:28:30+02:00
1. Jeżeli promień okręgu wynosi 5 to dłuższy bok trójkąta ma 10 a krótszy bok ma 8. Więc :
P=a*b
P=10*8
P=80j^2(jednostek kwadratowych-np. cm^2 m^2, mm^2)
2. W sześciokącie bok będzie wynosił 6√3, ponieważ można go podzielić na sześć trójkątów równobocznych, a w trójkącie bok będzie dwa razy dłuższy.
4 2 4