Odpowiedzi

2009-10-30T17:51:42+01:00
Socjaldemokratyczna ponieważ jest wolna demokracja...
2009-10-30T18:16:42+01:00
KONSERWATYZM zrodził się w odpowiedzi na wydarzenia zw. Z wybuchem rewolucji we Francji 1790r. Edmund Burke w pracy poświęconej krytyce rewolucji przedstawił cechy ideologii konerwatywnej.
- wiara w istnienie nadrzędnego, z reguły boskiego porządku społ, połączona z przekonaniem, że problemy społ-polit. To przede wszytkim problemy moralne; -niewiara w rozum ludzki;sceptycyzm co do luzkich możliwości świadomego ukształtowania życia społ-pol.; -niewiara w ideę postępu, połączona z niechęcią do wielkich zmian; -zacunek dla tradycji i przeszłości; -krytyka rewolucji, gwałtownch zmian; -nieufnoć wobec egalitaryzmu, wiara, że istnienie klas i grup społ, a także elit rządzących jest nieodłącznym elementem wiecznego ładu społ; -przekonanie że własność i wolność są nierozdzielne; -demokracja parlamentarna; -ostre prawo z karą śmierci; -uznanie hierarchii; -tradycja rodzinna; -duża rola kościoła; -krytyka kultury masowej; -przeciwnicy równości; -gospodarka wolnorynkowa; -apartheit; -faszyzm; -nazizm; -nacjonalizm; -rasizm.dlatego ze w naszym kraju duza czesc społeczenstwa jest wierzaca