1.W pokoju ułożono parkiet z klepek, mających kształt kwadratów o boku 16 cm.Oblicz ile klepek użyto, jeżeli długość pokoju wynosi 4,8m, a szerokość 3,6m.
2.Obwód koła jest równy 62,8cm.Oblicz pole tego koła, przyjmując że π=3,14.
3.Kąt rozwary trapezu równoramiennego jest trzy razy większy od kąta ostrego.Po ile stopni maja te kąty?

1

Odpowiedzi

2010-03-28T13:37:48+02:00
1.W pokoju ułożono parkiet z klepek, mających kształt kwadratów o boku 16 cm.Oblicz ile klepek użyto, jeżeli długość pokoju wynosi 4,8m, a szerokość 3,6m.
ODP. 16cm=0,16m wymiar jednej klepki to 0,16x0,16=0,0256m²
dł=4,8m
sz.=3,6m
Pole pokoju = 4,8*3,6=17,28m²
Pole pokoju/pole płytki=17,28/0,0256=675płytek zużyto.
2.Obwód koła jest równy 62,8cm.Oblicz pole tego koła, przyjmując że π=3,14.
2πr=62,8
2*3,14*r=62,8
6,28r=62,8/:6,28
r=10cm
Pkoła= πr²
Pkoła=3,14*10²
Pkoła=3,14*100
Pkoła=314cm²
3.Kąt rozwary trapezu równoramiennego jest trzy razy większy od kąta ostrego.Po ile stopni maja te kąty?
3x+3x+x+x=360st.
8x=360st/:8
x=45st
Odp.kąt rozwarty ma miarę 135st a kąt ostry 45st.


3 3 3