Odpowiedzi

2010-03-28T13:54:16+02:00
Równanie prostej AB
y=ax+b
Podstawiamy współrzedne pkt A i B.
Jako układ równań:
-4=-2a+b
0=2a+b
dodajemy stronami aby wyliczyć b
-4=2b /2
b=-2
podstawiamy b aby wyliczyc a
0=2a-2
2a=2 /2
a=1
Równanie prostej AB
y=x-2
Wysokość jest prostopadła do AB, więc stosując wzór wyznaczamy równanie wysokości
AB y=x-2
Wysokość y=-x+b
podstawiamy współrzędne pkt C
5=-1+b
b=6
Wysokość ma równanie y=-x+6