Odpowiedzi

2010-03-28T13:49:42+02:00
A=6
h=(a√3)/2
h=(6√3)/2 /skracamy
h=3√3
R=(a√3)/3
R=(6√3)/3 /skracamy
R=2√3
Ptrójkąta= (a²√3)/4
Ptrójkąta=(6²√3)/4 /*4
Ptrójkąta=(36√3)/4 /skracamy
Ptrójkąta=9√3
Pkoła= πr²
Pkoła= π 6²
Pkoła= 36π
Pkoła=(36π-9√3):3=8π-3√3

Całe zadanie :)
2010-03-28T13:53:19+02:00
PΔ = ah / 2
h = a√3 / 2
a = 6
PΔ = a²√3/4
PΔ = 9√3

r = ⅔h

r = ⅔(6√3 / 2)
r = 2√3

Po = πr²
Po = π (2√3)²
Po = 12π

Po - PΔ = (12π - 9√3) / 3
P ≈ 4 x 3,14 - 3 x 1,73
P ≈ 12,56 - 5,19
P ≈ 7,37

Odp.: Pole tego obszaru wynosi 4π - 3√3, czyli w przybliżeniu 7,37.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T14:26:12+02:00