Zad.1 Wyjaśnij, dlaczego w celu wzmocnienia betnu zbroi się go prętami stalowymi, a nie prętami z innego metalu.
Zad.2 Ustal, czy taśmę mierniczą do bardzo dokładnego pomiaru długości lepiej wykonać ze stali czy z aluminium.
Zad.3 Ustal, która lub które z wymienionych wielkości fizycznych zmienią się wraz ze zmianą temperatury ciała: masa, objętość, ciężar.
Zad.4 Podaj długość metrowego pręta mosiężnego po ogrzaniu go o 150°C.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • 8650
  • Rozwiązujący
2010-03-28T13:59:41+02:00
1.Właściwa współpraca betonu i stali w konstrukcji możliwa jest dzięki zbliżonej rozszerzalności obu materiałów.
2.Taśmę miernicza do bardzo dokładnego pomiaru długości lepiej wykonać ze stali.
3.Przy zmianie temperatury ciała zmienia się objętość.Przy jej wzroście jedynie woda ogrzewana od 0°C do 4°C nie zwiększa swej objętości.
4.Mosiężny pręt o długości 1 m przy ogrzewaniu o 100°C wydłuża się o 2mm.
W takim razie przy ogrzewaniu o 150°C pręt mosiężny wydłuża się o 3mm.
3mm=0,0003m. 1m+0,0003m=1,0003m. Można więc stwierdzić, że przy ogrzewaniu o 1°C mosiężny pręt wydłuża się o 0,02mm.