Proszę o szybkie rozwiązanie następujących zadań:

Zadanie 1.
Ostrosłup przecięto płaszczyzną równoległą do jego podstawy tak, ze objętość odciętego ostrosłupa to 12,5% objętości całego ostrosłupa. W jakim stosunku ta płaszczyzna dzieli wysokość ostrosłupa?
Prawidłowa odpowiedź: 1:1

Zadanie 2.
Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa, którego podstawą jest trójkąt foremny, a ściana boczna prostopadła do podstawy jest do niej przystająca. Krawędź podstawy ostrosłupa jest równa 6 cm.
Prawidłowa odpowiedź: Pc = 9√3(2 + √5)

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-28T13:33:47+02:00
#
matematyka po polsku
Oblicz wysokość trójkąta równoramiennego o podstawie 6 cm i ramieniu 4 cm. ...... Pole podstawy: Pp = a2 = (2h sin α)2 = 4h2 sin2 α Objętość ostrosłupa: ..... Kąt między krawędzią boczną i krawędzią podstawy ma miarę 45◦ . ...... stojąca po niej jest równa 5 2345 ≈ 2350 książki cyfrę dziesiątek 9 zwiększamy o 1, ...
www.scribd.com/doc/3983679/matematyka-po-polsku - Kopia - Podobne
#
jaki jest wzór na pole koła ? 13 maj 21:50 forum/16301.html wjmm ...
Średnicą koła jest podstawa trójkąta równobocznego o boku a. oblicz pole części wspólnej .... że wszystkie krawędzie ostrosłupa mają a. pole ściany bocznej o ..... 1 3πr2h = 12π => r2h = 36 3. h2 + r2 = l2 pole powierzchni bocznej pb = πrl ..... asdk: narysuj sobie ten sześciokąt foremny w kole, jest to 6 trójkątów ...
matematyka.pisz.pl/strona/476w.html -
cyba tak
1 1 1