Polecenie brzmi:
Przeczytaj podane zdania i powiedz, których postać one dotyczą. Zapisz ich imiona i nazwiska.
Imiona i nazwiska do uzupełnienia to:
-Roman Dmowski
-Ignacy Jan Paderewski
-Józef Piłsudski
A zdania do uzupełnienia to:
Walczył o niepodległość Polski, dowodził I Brygadą Legionów Polskich.__________________________
Światowej sławy artysta, na arenie międzynarodowej zabiegał o poparcie sprawy polskiej.___________________
Wybitny polityk, utworzył w czasie wojny w Paryżu komitet, który pełnił rolę rządu nieistniejącego jeszcze państwa polskiego.______________

W ____________ trzeba wpisać imie i nazwsko jakby co

Z góry dzięki ;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T13:36:28+02:00
Józef Piłsudski - walczył o niepodległość Polski, dowodził I Brygadą Legionów Polskich

Ignacy Jan Paderewski - światowej sławy artysta na arenie międzynarodowej zabiegał o poparcie sprawy polskiej

Roman Dmowski - wybitny polityk, utworzył w czasie wojny w Paryżu komitet, który pełnił rolę rządu nieistniejącego jeszcze państwa polskiego
41 4 41