1. Oblicz, ile gramów siarczku żelaza(II) powstanie w reakcji 5.6 g żelaza z siarką.

2. Oblicz, ile gramów Na₂CO₃ powstanie podczas zobojętnienia 124 g kwasu węglowego.

3. Jednym ze składników benzyny jest pentan o zworze C₅H₁₂. Oblicz, ile kg CO₂ zostanie wyprowadzonych do atmosfery w wyniku całkowitego spalania 1 kg pentanu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-30T19:13:02+01:00