Odpowiedzi

2010-03-28T22:28:44+02:00
III Konwencja genewska, dotyczyła traktowania jeńców
IV Konwencja genewska, dotyczyła ochrony osób cywilnych podczas wojny

III Konwencja Genewska
jeńcy znajdują się we władzy obcego państwa, nie zaś jednostki lub oddziału biorącego ich do niewoli
jeńcy pozostają pod ochroną prawa międzynarodowego od chwili pojmania do chwili ich uwolnienia
jeńcy podlegają prawu, regulaminom i zasadom obowiązującym w państwie zatrzymującym i muszą tych norm przestrzegać
humanitarne traktowanie jeńców
internowanie jeńców w obozach oddalonych od terenu działań wojennych i obiektów militarnych
zapewnienie jeńcom jak najszybszego powrotu do kraju po zakończeniu działań wojennych
zapewnienie jeńcom żywności, pomieszczeń i ubrań
jeńcy wojenni mogą zostać zatrudnieni jako robotnicy
oficerowie mogą być zatrudnieni tylko, jeśli sami zgłoszą się z prośbą o pracę
nie zakazuje się ucieczki jeńca wojennego, który nie może być za nią karany (jedynie dyscyplinarnie), a państwo zatrzymujące może użyć broni wobec uciekającego jeńca jedynie w ostateczności

IV Konwencja Genewska
IV Konwencja Genewska o Ochronie Osób Cywilnych Podczas Wojny została podpisana dnia 12 sierpnia 1949 Przez Pełnomocników Rządów reprezentowanych na Konferencji Dyplomatycznej, która obradowała w Genewie od 21 kwietnia do 12 sierpnia 1949.

Zabrania:

1. zmuszania, bądź nakłaniania ludności cywilnej do służby wojskowej w siłach zbrojnych przeciwnika,
2. przymusowego przesiedlania ludności cywilnej z terytoriów okupowanych,
3. deportacji lub przesiedlania własnej ludności cywilnej na terytorium okupowane,
4. rabunku i brania zakładników.