Kula toczy się w wagonie kolejowym, prostopadle do kierunku poruszania się wagonu, z prędkością v1=8m/s względem wagonu, który porusza się z prędkością v2=60km/h. Jaka jest prędkość kuli względem Ziemi co do wielkości i co do kierunku ?

1

Odpowiedzi

2009-10-30T21:59:29+01:00
V2 =60 km/h =16,6 m/s
toczaca sie kula po podłodze pociagu prostopadle do kierunku jazdy pociagu wzgledem ziemi ma zwrot i kierunek prostopadły
natomiast wzgeledem Ziemi wypadkowa tego ruchu wynosci
Vw=sqrt(V2^2+V1^2)= 18,42 m/s
a kierunek
tg(alfa)=V2/V1= 70,2 st
1 1 1