1.jaki procent liczby120 stanowi liczba 15.
oblicz 12% liczby 250.
znajdz liczbe ktora 3% wynosi 16.
2.zapisz w najprostrzej postaci.
a) 16(¼-0.1)=
b) -⅙(0.5b+1)=
c)0.7(2c-0.4)=
d) 3x(-2+0.3x)=
3.Uprosc wyrazzenia.
(2x-3)(x+7)=
(4-5y)(1-6y)=
-(3+2X)(x-2)=
4.wyloncz wzpulczyniki przed nawias.
a²-5a=
2b²-4b+6=
3x³+6x²-12=


1

Odpowiedzi

2010-03-28T14:08:28+02:00
1) 120-100%
15-x%
---------------
120x=1500
x=12.5%

250=100%
x=12%
------------
100x =3000
x=30

x=100%
16=3%
-------------
3x= 1600
x=533,33

2)
a) 16 (1/4-0,1)= 16 (1/4-1/10) = 16 (5/20 - 2/20)= 16× 3/20= 16×15/100= 16×0,15=2,4
b)-1/6 (0,5b+1)= (-1/6×5/10b) + (-1/6×1)= -5/60b-1/6
c)0,7 (2c-0,4)=1,4c-0,28
d)3x (-2+0,3x)= -6x+0,9x= -5,1x

3)
a) (2x-3) (x+7)= 2x²+14x-3x-21=2x²+11x-21
b)(4-5y) (1-6y)= 4-24y-5y+30y²=4-29y+30y²=30y²-29y+4
c)-(3+2x) (x-2)= -(3x-6+2x²-4x)= -3x+6-2x²+4x= x+6-2x²= -2x²+x+6

4)
a) a(a-5)
b) 2 (b²-2b+3)
c) 3 (x³+2x²-4)