W pewnym teście złożonym z 20 pytań za poprawną odpowiedź przyznawano 3 pkt, natomiast za błędną odp zabierano 2 pkt.
a) ilu poprawnych odp udzielił uczeń, który odpowiedział na wszystkie pytania i otrzymał łącznie 45pkt?
b) Ile razy pomylił się uczeń,który iudzielił odp na wszystkie pytania i otrzymal 15 pkt?

1

Odpowiedzi

2010-03-28T13:39:56+02:00
X=ilość zadań poprawnie zrobionych
y=ilość zadań błędnie zrobionych

x+y=20
3x-2y=45

x=20-y
3(20-y)-2y=45
60-3y-2y=45
-5y=45-60
-5y=-15
y=15:5
y=3
x=20-3=17
a]udzielił 17 poprawnych odpowiedzi
b]x=20-y
3x-2y=15

3(20-y)-2y=15
60-3y-2y=15
-5y=15-60
-5y=-45
y=45:5
y=9
odp. udzielił 9 błędnych odpowiedzi