Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T13:41:11+02:00
Wielce szanowny Panie Rzeczniku. Piszę ten wniosek, prosząc o interwencję w mojej sprawie. Jestem znanym, poważąnym naukowcem. Dnia 15.01.2010r. wracałam z ważnej konferencji naukowej w Paryżu. Na lotnisku w Warszawie strażnicy zarekwirowali mi komputer typu laptop, uzasadniając, że jest to przedmiot wysokiej wartości, który powinien być szybciej zgłoszony do deklaracji celnej.
Moim zdaniem zostałam bardzo pokrzywdzona. Laptop był przedmiotem osobistym, jednocześnie służącym mi do spraw służbowych. W komputerze były zawarte informacje potrzebne do ważnych prac badawczych. W tym przypadku uważam, że została naruszona moja prywatność obywatelska. Prawo do prywatności nie jest z całą pewnością prawem bezwzględnym, nie podlegającym ograniczeniom. Z braku komputera nie ukończyłam w terminie swojej ważnej pracy i miałam z tego powodu nieprzyjemnośći.
Sprawa była rozpatrywana przez Urząd Celny w Warszawie. Odmówiłam zapłacenia cła, ponieważ ciągle uważam, że nie miałam obowiązku deklarowania przedmiotu osobistego użytku. Żądam odszkodowania w tej sprawie i szybkiego zwrotu laptopa.
Będę bardzo wdzięczna Panu Rzecznikowi o zapoznanie się z moją sprawą.


- Załączniki :

Dołączam do wniosku dokumenty uzasadniające wniosek. Bilet lotniczy oraz dokument informujący o odebraniu komputera.


Z wyrazami szacunku
(.....imię i nazwisko .....)
1 5 1