Grubość przewodu elektrycznego określa się przez pole jego przekroju.
a) podaj średnicę przewodu, którego pole przekroju wynosi 1,5mm do potęgi drugiej
b) Ile razy średnica przewodu, którego pole przekroju jest 6mm (do kwadratu) jest większa od średnicy przewodu o polu przekruju 1,5mm (do kwadratu) ? ?

Proszę o pisanie obliczeń...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-30T18:18:20+01:00
A) P - pole przekroju
r - promień koła będącego przekrojem
1,5mm=P
P=r²π
1,5/π=r²
r=√(1,5/π)
Średnica = 2r= 2×√(1,5/π)

b)6=P₁
r₁=√(6/π)
P²=1,5
r²=√(1,5/π)
n×2r₁=2r₂
n×2√(1,5/π)=2√(6/π)
n=√[ (6/π) × (π/1,5)
n=√4
n=2

Średnica jest 2 razy większa.
5 3 5