1. Jaskółka lata z prędkością o wartości 50m/s. Ile kilometrów przeleciałaby jaskółka
w ciągu jednej minuty?
2. Światło rozchodzi się z prędkością 300km/s. Obliczono że czas przejścia światła od słońca do ziemi wynosi 8 min 20 s. Oblicz odległość ziemi od słońca.
3. W czasie ćwiczeń polowych harcerze wyruszyli o godz. 17.45 i posuwali się z prędkością 60 m/min. Po upływie 20 min wyruszyła w ślad za nimi grupa harcerzy, posuwających się z prędkością 75 m/min. O godz. 8.30 pierwsza grupa zatrzymała się w oczekiwaniu na drugą grupę. O której godzinie obie grupy się połączą?
4. Rowerzysta pojechał z miasta A do miasta B i wrócił do A jadąc z powrotem z prędkością o 4 km/h mniejszą niż w pierwszą stronę. Jazda w pierwszą stronę trwała 2,5h, a w drugą 3,5h. Z jaką prędkością jechał rowerzysta w pierwszą stronę i jak daleko jest z miasta A do miasta B?
5. Statek płynął 4h w dół rzeki, a następnie 2h w górę rzeki i razem przepłynął 125km. Innym razem, w tych samych warunkach płynął ten statek 2h w dół rzeki i 4h w górę rzeki i razem przepłynął 115km. Jaka była prędkość własna statku, a jaka prędkość prądu rzeki?
6. O godz. 8.00z miasta A wyjeżdża pierwszy rowerzysta. O godz. 9.00 z tego samego punktu wyjeżdża na te sama trasę drugi rowerzysta. Oblicz prędkość obu rowerzystów wiedząc, że drugi dogoni pierwszego o godz. 12.00 oraz, że prędkość drugiego jest o 5 km/h większa od prędkości pierwszego.

proszę o obliczenia :)
jak ktoś mi to zrobi to normalnie ah! :d wielbić go bd :D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T14:21:37+02:00
1. Jaskółka lata z prędkością o wartości 50m/s. Ile kilometrów przeleciałaby jaskółka
w ciągu jednej minuty?

50 m/s = 50 * 1/1000 : 1/60 km/m = 50*60/1000 = 3 km/m

W ciągu jednej minuty pokonuje 3 km.


2. Światło rozchodzi się z prędkością 300km/s. Obliczono że czas przejścia światła od słońca do ziemi wynosi 8 min 20 s. Oblicz odległość ziemi od słońca.

V = s/t
s = V * t
V = 300 km/s
t = 8 min 20 s = 500 s
s = 300 km/s * 500 s = 150000 km

Odległość Ziemi od Słońca to 150000 km.


3. W czasie ćwiczeń polowych harcerze wyruszyli o godz. 17.45 i posuwali się z prędkością 60 m/min. Po upływie 20 min wyruszyła w ślad za nimi grupa harcerzy, posuwających się z prędkością 75 m/min. O godz. 8.30 pierwsza grupa zatrzymała się w oczekiwaniu na drugą grupę. O której godzinie obie grupy się połączą?

V = s/t
s = V * t
V = 60 m/min
t = 885 min
s = 53100 m

V = 75 m/min
s = 53100 m
t = s / V
t = 708 min = 11h 48 min

Druga grupa będzie na miejscu o godzinie 5.53.4. Rowerzysta pojechał z miasta A do miasta B i wrócił do A jadąc z powrotem z prędkością o 4 km/h mniejszą niż w pierwszą stronę. Jazda w pierwszą stronę trwała 2,5h, a w drugą 3,5h. Z jaką prędkością jechał rowerzysta w pierwszą stronę i jak daleko jest z miasta A do miasta B?

V = s / t
t₁ = 2.5h
t₂ = 3.5h
s₁ = s₂
V₁ - V₂ = 4 km/h
s/2.5 - s/3.5 = 4
s/5 - s/7 = 8
7s/35 - 5s/35 = 8
2s/35 = 8
2s = 280
s = 140 km.
V₁ = 140 / 2.5
V₁ = 56 km/h


5. Statek płynął 4h w dół rzeki, a następnie 2h w górę rzeki i razem przepłynął 125km. Innym razem, w tych samych warunkach płynął ten statek
2h w dół rzeki i 4h w górę rzeki i razem przepłynął 115km. Jaka była prędkość własna statku, a jaka prędkość prądu rzeki?

x - ilość km w dół rzeki
y - ilość km w górę rzeki

4x + 2y = 125
2x + 4y = 115

2x = 115 - 4y
x = (115 - 4y) / 2

4 * (115 - 4y) / 2 + 2y = 125
230 - 8y + 2y = 125
-6y = -105
y = 17.5 km
x = 22.5 km


6. O godz. 8.00z miasta A wyjeżdża pierwszy rowerzysta. O godz. 9.00 z tego samego punktu wyjeżdża na te sama trasę drugi rowerzysta. Oblicz prędkość obu rowerzystów wiedząc, że drugi dogoni pierwszego o godz. 12.00 oraz, że prędkość drugiego jest o 5 km/h większa od prędkości pierwszego.

V = s / t
V₁ + 5 km/h = V₂
V₁ = s / 4h
V₂ = s / 3h
s = V₂*3
V₁ = V₂*3 / 4
V₁ = (V₁ + 5 km/h) *3/4
V₁ = V₁*3/4 + 15/4
4V₁ = 3V₁ + 15
V₁ = 15
V₂ = 15+5 = 20
1 5 1