Odpowiedzi

2010-03-28T14:11:37+02:00
Jest to przejście z roztworu stężonego do mniej stęzonego. Ten proces występuje u roślin,
liczę na naj
2010-03-28T14:13:01+02:00
Proces osmozy polega na przemieszczaniu się
cząsteczek i jonów przez błony półprzepuszczalne,
w kierunku wyrównywania się stężenia związku
chemicznego lub jonu, zdolnego do przenikania
przez błonę. Siła napędową osmozy jest dokładnie
to samo, co napędza dyfuzję swobodną w
mieszaninach. Różnica polega na tym, że błona
przepuszcza tylko wybrane składniki mieszaniny,
podczas gdy inne nie.Odwrócona osmoza - to
przenikanie przez błonę cząsteczek rozpuszczalnika
w kierunku odwrotnym niż w osmozie, to znaczy
od roztworu o większym stężeniu substancji
rozpuszczonej do roztworu o mniejszym stężeniu.
Ze względu na to, że osmoza odwrócona zmniejsza
entropię układu, musi być ona napędzania np.
napięciem elektrycznym lub ciśnieniem.