Odpowiedzi

2010-03-28T13:53:52+02:00
Cechy rolnictwa krajów wysokorozwiniętych:

-duzy udział roślin przemysłowych,owoców i warzyw w produkcji roslinnej
-powszechny dostęp do środków produkcji wspomagany wysokimi kredytami
-koncentracja gospodarstw :wink:


Czynniki naturalne procesów gospodarczych: klimat (długość okresu wegetacyjnego); ukształtowanie terenu (warunki upraw, transport); gleby (urodzajność); zasoby wodne (warunki hydrologiczne).Czynniki społeczno-gospodarcze procesów gospodarczych: stosunki własnościowe; sposób użytkowania ziemi; stopień zaawansowania agrotechnologicznego (mechanizacja); uwarunkowania polityczne; nakłady kapitałowe; nakłady ludzkie.

Podział rolnictwa według nakładów: intensywne (duże nakłady kapitałowe, duże nakłady ludzkie lub oba czynniki naraz); ekstensywne (niskie nakłady kapitałowe i ludzkie, duże nakłady kapitałowe a małe ludzkie lub na odwrót).

Podział rolnictwa według dystrybucji wytworzonych towarów: naturalne (większość przeznaczana jest na własne potrzeby); towarowe (większość przeznaczana jest na sprzedaż).
3 3 3
2010-03-28T14:00:23+02:00
CECHY ROLNICTWA KRAJÓW WYSOKO ROZWINIĘTYCH

1. duży udział hodowli;
2. duży udział roślin przemysłowych, owoców i warzyw
3. koncentracja wysoko wyspecjalizowanych gospodarstw
4. nowoczesne sposoby upraw + wydajne odmiany roślin
5. bardzo silnie rozwinięte tzw. ZAPLECZE ROLNICTWA (techniczne, naukowe, bankowe, edukacyjne)
4 4 4