Wskaż fałszywe zdania. Przeredaguj je tak, aby zawierały prawdziwe informacje:
a) Rząd aby skutecznie sprawować władzę wykonawczą, musi mieć poparcie prezydenta.
b) Koalicje rządowe to porozumienia kilku partii o podobnych programach.
c)Opozycja parlamentarna popiera działania rządu.
d) Rada Ministrów odpowiada za swoją działalność przed Trybunałem Konstytucyjnym
e) Po wyborach parlamentarnych oficjalnego kandydata na premiera wyznacza sejm.
f) Nowo powołany premier przedstawia sejmowi program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie mu poparcia.

PROSZĘ O DOKŁADNE ODPOWIEDZI

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T16:02:07+02:00
A) Rząd aby skutecznie sprawować władzę wykonawczą, musi mieć poparcie prezydenta. - tak
b) Koalicje rządowe to porozumienia kilku partii o podobnych programach. - nie muszą mieć podobne programy
c)Opozycja parlamentarna popiera działania
rządu. - zależy jaka ustawa ale najczęściej jest przeciw
d) Rada Ministrów odpowiada za swoją działalność przed Trybunałem Konstytucyjnym. - tak
e) Po wyborach parlamentarnych oficjalnego kandydata na premiera wyznacza sejm. - nie partia
f) Nowo powołany premier przedstawia sejmowi program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie mu poparcia. - tak