Odpowiedzi

2010-03-28T14:07:24+02:00
Kryzys gospodarczy rozpoczęty pod koniec 2008 roku
w Stanach Zjednoczonych bardzo szybko ogarnął swoim
zasięgiem cały świat. Jego skutki są odczuwalne także
w Polsce. Wielki kryzys gospodarczy był spowodowany
nadprodukcją towarów w stosunku do siły nabywczej
ludności. Ograniczono inwestycje, gwałtownie spadała
produkcja. Wiele przedsiębiorstw zbankrutowało.
Wszystko to uruchomiło zjawiska kryzysowe,
przejawiające się właściwie we wszystkich dziedzinach
życia gospodarczego i społecznego.

Do podstawowych działań zakresie przezwyciężania
kryzysu należą:
- przeciwdziałanie upadłości przedsiębiorstw.
- ułatwienie transferów własności przedsiębiorstw;
- ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu firm oraz
zmniejszenie uciążliwości kontroli przeprowadzanych
w przedsiębiorstwach
- przygotowanie ustawy o ograniczaniu barier dla przedsiębiorców.
- reforma otoczenia regulacyjnego-działania na poziomie międzyresortowym
1 5 1