Bardzo proszę o przetłumaczenie ponizszego tekstu na jezyk angielski. Mam to na jutro i muszę sie tego nauczyć jeszcze na pamieć. Proszę o przetłumaczenie całości tekstu.
Mój ulubiony film to blisko siebie. Nalezy on do popularnej na swiecie klasyki bollowood.Wątek tego filmu jest wzruszający.Rajm i Pryija to dwa różne swiaty. Raj prowadzi firmę transportowa natomiast Priya jest projektantką mody. Jednak przez wypadek ich scieżki przecinają sie a między dwójka obcych ludzi zaczyna iskrzec. Dziewczyna daje Rajowi swój numer telefonu, ale ten przez roztargnienie traci kartkę. Gdy po wielu trudach chłopakowi udaje sie odnależć Priyę ona jest już obiecana innemu. Jednak pomimo sprzeciwu rodziny pannej młodej, zakochani pobierają sie. I tu, gdzie większość boolowoodzkich histori miłosnych sie kończy, "Blisko siebie" dopiero sie zaczyna. Priya ptrzeprowadza sie do Raja i wydaje sie, że ich szcześcia nic nie zmieni, gdy nagle pojawiają się niespodziewane problemy. Aby przekonac się czy ich miłość przetrwa, zachecam do obejrzenia. Mój ulubiony aktor to Shan Rukh Khan w roli Raja. Shan Rukh Khan jest głównym bohaterem kolekcji boolowoodzkiej. Znany jest z takich filmów jak: "Czasem słońce czasem deszcz", "Gdyby jutra nie było" i "Nigdy nie mów żegnaj". Shan za wystep w jednej z piosenek z filmu "blisko siebie" dostał nagrode MTV. Męzczyzna ma 45 lat i pochodzi z Indii. Aktor posiada własną markę perfum – Tiger Eyes of Shahrukh Khan. Shan ma żonę Gauri oraz dwójke dzieci chłopaca Aryan oraz dziewczynkę Suhana. Jest to mój ulubiony aktor, ponieważ bardzo dobrze odgrywa swoje role, ładnie spiewa oraz za całokształt. Fil trwa 150 minut, został wyprodukowany w 2003 roku, rezyserem jest AZIZ MIRZA. To jest moja ulubiona scena, ponieważ jest najbardziej wzruszajaca. Po wielu przemysleniach Raj uznaje że popełnił wielki błąd kłócą sie z Priyą i postanawia o nia zawalczyć. Niestety chce ona wyjechać do Aten i RAj jest załamany oraz zawiedziony. Gdy wrócił juz do domu ujrzał u progu swoją ukochaną Priye, która nie wyobrażała sobie życia bez niego...

2

Odpowiedzi

2010-03-28T14:08:00+02:00
Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze.

My favorite movie is close to one another. It belongs to the world of popular classics of the film is bollowood.Wątek wzruszający.Rajm and Pryija are two different worlds. Paradise by the shipping company while Priya is a fashion designer. But by an accident of their paths intersect, and between his two strangers begins to twinkle. Girl gives a paradise your phone number, but by forgetfulness lose the card. When, after many hardships, the boy managed to find Priya is already promised it to another. However, despite the opposition of family, the bride, in love, getting married. And here, where most boolowoodzkich love story ends, "Close to home" has only just begun. Priya Rajma moves to and it seems that their luck will change nothing, when suddenly there are unexpected problems. To find out whether their love will survive, feel free to watch. My favorite actor is Shan Rukh Khan in the role of Rajma. Shan Rukh Khan is a main character boolowoodzkiej collection. Is known for films such as "Kabhi Khushi Kabhie Gham", "Kal Ho Naa Ho" and "Never say goodbye." Shan for her performance in one of the songs from the movie "close together" received an MTV award. Man is 45 years old and comes from India. The actor has its own brand of perfume - Tiger Eyes of Shahrukh Khan. Shan has a wife and two children Gauri Aryan boy and girl Suhan. This is my favorite actor as well play their roles nicely, and sings for lifetime. The film lasts 150 minutes, was produced in 2003, directed by Aziz Mirza. This is my favorite scene, because it is the most touching. After many thoughts Rajm acknowledges that he has committed a big mistake Priya quarreling with her and decides to get it. Unfortunately, it wants to go to Athens and Rajm is depressed and disappointed. When he returned home he saw already at the threshold of his beloved Priya, who could not imagine life without him ...
  • Użytkownik Zadane
2010-03-28T14:19:25+02:00
My favourite film it close oneself. Nalezy he to popular on swiecie bollowood.W classics ątek of this film is emotional. Rajm and Pryija it two different swiaty. The paradise is managing a company however Priya is shipping with fashion designer. However through the accident of them scieżki are cutting in two sie and between the two is starting strange people iskrzec. The girl is giving her telephone number to the Paradise, but the one through the absent-mindedness is losing the sheet of paper. When by many difficulties for the boy is pretending sie odnależć Priyę she is already promised other. However in spite of the opposition of the family pannej young lovers are taking sie. And here, where majority boolowoodzkich histori love sie is finishing, "close oneself" only sie is starting. Priya ptrzeprowadza sie to Ray and is spending sie, that of them szcześcia he will change nothing, when suddenly unexpected problems appear. In order to przekonac oneself whether love will survive them, zachecam to watching. My favourite actor is Shan Rukh Khan in the soil Ray. Shan Rukh Khan is the main character of the collection boolowoodzkiej. He is well-known from such films as: "with Time sun with time rain", "if there was no tomorrow" and "never say not speeches goodbye to". Shan too wystep in one of songs from the film "close oneself" got nagrode MTV. Męzczyzna he has 45 years and he comes from India. The actor has the private label of perfume – Tiger Eyes of Shahrukh Khan. Shan has the Gauri wife and dwójke children chłopaca Aryan and the Suhana girl. It is my favourite actor, since very well is playing his/her roles, nicely spiewa and for the entirety. Fil lasts 150 minutes, he was produced in 2003, rezyserem is AZIZ MIRZA. it is my favourite stage, since it is the most wzruszajaca. After many przemysleniach the Paradise acknowledges that he made the great mistake quarrel sie around Priyą and is deciding about nia zawalczyć. Unfortunately she wants to leave for the Athens and RAj is bent and disappointed.
When came back juz home saw his Priye come to love which didn't imagine living without it on the threshold...