Podaj wzory i nazwy tlenków kwasowych z których kwas powstaje.
H2SiO4; H2SO4; HNO3; H3BO3

Które z podanych tlenków jest kwasowym, a który zasadowym?
CuO; N2O5; N2O3; BaO; SO3; ZnO; Li2O

Podaj wartościowość metali w związkach
Zn(ClO4)2; K2O; AgNO3; MN(OH)7); MgBr2

Napisz wzory sumaryczne i strukturalne;
węglan(IV) cynku
tlenek fosforu(V)
wodorotlenek wapnia
azotan(V) żelaza(III)

podaj i wyjaśnij ogólny wzór kwasów

uzupełnij równania reakcji, dobierz współczynniki
kwas+zasada->CuSO4+....
sól1+sól2->Ca(NO3)2+....
tlenek zasadowy+kwas->K2CO3+....
H2SO4+....->Al2(SO4)3+....
......+.......->H3PO

1

Odpowiedzi

2010-03-28T14:20:54+02:00
H2SiO4 - SiO3 - tlenek krzemu (VI)
H2SO4 - SO3 - tlenek siarki (VI)
HNO3 N2O5 - tlenek azotu (V)
H3BO3 - B2O3 tlenek baru (III)

Które z podanych tlenków jest kwasowym, a który zasadowym?
kwasowy:N2O5;SO3;N2O3
zasadowy:CuO; ; BaO; ZnO; Li2O

Podaj wartościowość metali w związkach
Zn(ClO4)2 Zn - II Cl - VII O - II
K2O K- I O- II
AgNO3 Ag-I N - V O - II
MN(OH)7 Mn - VII O - II H - I
MgBr2 Mg - II Br - I

Napisz wzory sumaryczne i strukturalne;
węglan(IV) cynku Zn2CO3 Zn - O\
c = O
Zn - O/
tlenek fosforu(V)P2O5 O=P-O-P=O
|| ||
O O
wodorotlenek wapnia Ca(OH)2 H-O-Ca-O-H
azotan(V) żelaza(III) Fe(NO3)3

podaj i wyjaśnij ogólny wzór kwasów - Me(NmO)
Metal n - wartościowy Nm - niemetal O - tlen reszta kwasowo n-razy wzięta zależy o wartościowości metalu

uzupełnij równania reakcji, dobierz współczynniki
H2SO4 + Cu(OH)2->CuSO4+ 2H2O
2NaNO3+CaSO4->Ca(NO3)2+Na2SO4
K2O+H2CO3->K2CO3+H2O
3H2SO4+2Al(OH)3->Al2(SO4)3+6H2O
P2O5 + 3H2O->2H3PO4