1.Wymień czynniki przyrodnicze, które przyczyniły się do ukształtowania poniższych typów krajobrazów wyżyn.
-krajobraz przemysłowy-.....................................
-krajobraz rolniczy-................................................
-rzeźba terenu-...................................................

1

Odpowiedzi

2010-03-29T17:20:34+02:00
-krajobraz przemysłowy- węgiel kamienny
-krajobraz rolniczy- wapień, gips
-rzeźba terenu- skały wapienne
3 4 3