Zadanie 1

Stwórz program który obliczy bok kwadratu na podstawie podanego pola 64


zadanie 2


Napisz program, który:
a) wyczyści ekran, a następnie wyświetli liczbę którą podałeśzadanie 3


Napisz program,który najpierw wyczyści ekran, a następnie wyświetli sie napis 'Witaj Marcin Wątły'' po wcześniejszym wprowadzeniu swojego imienia i nazwiska.


zadanie 4

Napisz program, który wyczyści ekran, wyświetli twoje imie,wyświetli twoją uwagę.Oblicz sume dwóch liczb pierwiastek z 'a' poda reszte z dzielenia.Prosze o natychmistową odpowiedż potrzebuje to na dzisiaj i żeby te programy były dobrze pozdro :)))))) dla wszystkich ;))))))

Program ma byc tak jak byscie pisali go w turbo pascalu czyli w turbo pascalu

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T17:59:47+02:00
Zadanie 1

program cos;
uses crt;

var
i:word;
begin
write('Podaj pole: ');
readln(i);
writeln('Bok kwadratu wynosi ',sqrt(i):0:1);
readln;
end.

Zadanie 2.

program cos;
uses crt;

var
i:word;
begin
write('Podaj liczbe: ');
readln(i);
clrscr;
writeln('Liczbe ktora wpisales to ',i);
readln;
end.

Zadanie 3.

program cos;
uses crt;

var
i,j:string;
begin
write('Podaj imie: ');
readln(i);
write('Podaj nazwisko: ');
readln(j);
clrscr;
writeln('Witaj ',i,' ',j);
readln;
end.

Zadanie 4.

program cos;
uses crt;

var
i,j:string;
a,b,c:word;
begin
write('Podaj imie: ');
readln(i);
write('Podaj uwage: ');
readln(j);
write('Podaj dwie liczby do zsumowania: ');
readln(a,b);
write('Podaj liczbe do zpierwiastkowania: ');
readln(c);
clrscr;
writeln('Nazywasz sie: ',i);
writeln('Twoja uwaga to: ',j);
writeln('Suma liczb ',a,' i ',b,' to: ',a+b);
writeln('Pierwiastek z liczby ',c,' to: ',sqrt(c):0:1);
writeln('Reszta z dzielenia liczb ',a,' i ',b,' to: ',(a mod b));
readln;
end.
2010-03-28T18:01:18+02:00
Zadanie 1

program cos;
uses crt;

var
i:word;
begin
write('Podaj pole: ');
readln(i);
writeln('Bok kwadratu wynosi ',sqrt(i):0:1);
readln;
end.

Zadanie 2.

program cos;
uses crt;

var
i:word;
begin
write('Podaj liczbe: ');
readln(i);
clrscr;
writeln('Liczbe ktora wpisales to ',i);
readln;
end.

Zadanie 3.

program cos;
uses crt;

var
i,j:string;
begin
write('Podaj imie: ');
readln(i);
write('Podaj nazwisko: ');
readln(j);
clrscr;
writeln('Witaj ',i,' ',j);
readln;
end.

Zadanie 4.

program cos;
uses crt;

var
i,j:string;
a,b,c:word;
begin
write('Podaj imie: ');
readln(i);
write('Podaj uwage: ');
readln(j);
write('Podaj dwie liczby do zsumowania: ');
readln(a,b);
write('Podaj liczbe do zpierwiastkowania: ');
readln(c);
clrscr;
writeln('Nazywasz sie: ',i);
writeln('Twoja uwaga to: ',j);
writeln('Suma liczb ',a,' i ',b,' to: ',a+b);
writeln('Pierwiastek z liczby ',c,' to: ',sqrt(c):0:1);
writeln('Reszta z dzielenia liczb ',a,' i ',b,' to: ',(a mod b));
readln;
end.
2010-03-28T18:43:36+02:00