Zad. 1
Punkt o współżędnych (2,7) należy do wykresu funkcji y=3x+1 , ponieważ równość 7=3*2+1 jest prawdziwa. Punkt (3,1) nie należy do wykresu tej funkcji, ponieważ równość 1=3*3+1 jest fałszywa. Sprawdz które z podanych punktów należą do wykresu funkcji y=3x+1

D=(-17,-50)
E=(⅔, 3)
F= 3⅚ , 12 ½

zad.2
Punkt o współżędnych (1,1) należy do wykresu funkcji y=ax-4 oraz do wykresu funkcji y=-4x+b. wyznacz a i b.

dzięki ;** .

1

Odpowiedzi

2010-03-28T14:26:40+02:00
Y=3x+1
D=(-17; -50)
-50=3*(-17)+1
-50=-51+1
-50=-50
Tak, należy do wykresu y=3x+1.
E=(2/3; 3)
3=3*2/3+1
3=2+1
3=3
tak, należy do wykresu y=3x+1.
F=(3 5/6; 12 1/2)
12 1/2= 3*3 5/6 +1
12 1/2= 11 1/*2 +1
12 1/2= 12 1/2
Tak, należy do wykresu y=3x+1

y=ax-4
X=(1; 1)
1=a*1-4
1=a-4
1+4=a
a=5

sprawdzenie 1=5*1-4
1=1

y=-4+b
X=(1; 1)
1=-4+b
1+4=b
b=5
sprawdzenie 1=-4+5
1=1
odpowiedz. a jest równe 5 i b jest równe 5.