A) Długość prostokąta jest o 3cm. większa od szerokości.
Znajdź długości boków tego samego prostokąta,jeśli jego obwód wynosi 92cm

b) W równoległoboku kąt ostry jest o 38 stopni mniejsz od kąta rozwartego.
Jakie mają miary kąty tego równoległoboka?

c) W klasie liczącej 27 uczniów jest x chłopców a dziewcząt jest o 5 więcej.
Ile jest dziewcząt w tej klasie?

Proszę o pomoc!
Z góry Dzięki!

1

Odpowiedzi

2010-03-28T14:12:49+02:00
A) 3cm+3cm= 6cm
92-6= 86 (cm)
86:2= 43cm- szerokosc
43+3= 46 cm- długośc

b) 38+38= 76
360-76= 284
284:2= 142- kąt rozwarty
142- 38= 104- kąt ostry

c) x- ilośc chłopców
x+5- ilośc dziewczyn
x+x+5= 27
x+x=27-5
2x=22/:2
x=11- ilosc chłopców
x+5= 11+5=16- ilosc dziewczyn