Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T15:13:31+02:00
Przymierze w Starym Testamencie opiera się na obietnicy Boga. Starotestamentowe Przymierze było uroczystą obietnicą, której obowiązywanie potwierdzano przysięgą (formuła słowna lub symboliczne działanie). Takie Przymierze stanowiło centrum hebrajskiego rozumienia związków narodu wybranego z Bogiem.

W Nowym Przymierzu kluczową rolę pełni Jezus Chrystus jako Arcykapłan i jedyny Pośrednik między Bogiem a człowiekiem. Jezus jest w tym Przymierzu jedyną Drogą do Ojca. Złożył samego siebie w doskonałej, nie wymagającej powtarzania (jak w Starym Przymierzu) Ofierze. Ta Ofiara sprawiła pojednanie człowieka z Bogiem - człowiek przyjmujący to przymierze poprzez wiarę i chrzest może odtąd stawać przed Bogiem i korzystać z Jego łaski.
2010-03-28T15:18:19+02:00
1 Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną.
2 Nie będziesz brał imienia pana Boga na daremne .
3 Pamiętaj aby dzień swięty święcić
4 Czcij ojca swego i matkę swoją.
5nie zabijaj
6nie cudzołósz
7 nie kradnij
8 nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliżniemu swemu
9nie pożądaj żony bliżniego swego
10 ani żadnej żeczy która jego jest