Zad 1) Oblicz długość przekątnej sześcianu,jeśli długość jego krawędzi jest równa 5 cm

Zad 2)Oblicz długosc przekątnej prostopadłościanu o wymiarach 2cm x 4 cm x 5 cm

Zad 3)Jaka jest suma długośći wszystkich krawędzi sześcianu,którego pole powierzchni całkowitej wynosi 864cm²

Zad 4) Podstawą prostopadłościanu jest prostokąt o wymiarach 4 cm i 3 cm.Przekątna prostopadłościanu ma długosc 13 cm.Oblicz pole powierzchni całkowitej tego prostopadłościanu

Zad 5) Basen ma kształt prostopadłoscianu o dlugosci 20m i szerokosci 15m.Do basenu wlano 750 000 l wody.Oblicz wysokosc wody w basenie

Zad 6) Ile kartonów soków,każdy w kształcie prostopadloscianu o wymiarach 1dm x 6cm x 2dm pomiesci kontener o wymiarach 3m x 4m x 10 m

Zad 7) Izba lekcyjna ma 12m długości,szerokość jest o 7 m mniejsza, a wysokosc stanowi 25% długośći. Oblicz masę powietrza w tej izbie,jeżeli gęstość powietrza równa sie 1,29g/dm³

1

Odpowiedzi

2010-03-29T13:04:31+02:00