Odpowiedzi

2010-03-28T14:30:58+02:00
Średniowieczna zabudowa miejska sprzyjała i ułatwiała życie dzielnicy. W miastach, często wieloośrodkowych, dawne grody zachowywały odrębność, a czasem nawet i własne obyczaje i przywileje. Aglomeracje rodzin szlacheckich dzieliły terytorium miejskie na mniej lub bardziej zamknięte w sobie przestrzenie. W pełnych wież dzielnicach skupiały się domy przynależące do tego samego rodu, zośrodkowane wokół jednego pałacu, dworu i kościoła i zamieszkiwali w nich krewni prawdziwi lub dołączeni, klientela i służba.
12 3 12