PROSZE O ROZWIĄZANIE TYCH ZADAŃ PROCENTOWYCH :

1. Iluprocentowy roztwór soli otrzymamy, mieszając:
a) 2kg soli i 3kg wody b)3 dag soli i 2 dag wody ?

2. Wysokość podatku VAT na pewien towar zmieniono z 7% na 22%. Wówaczas cena tego towaru wzrosła o 30zł. Oblicz cenę netto tego towaru. Uwaga: podatek VAT jest określany jako procent ceny netto, czyli ceny przed obliczeniem podatku,

1

Odpowiedzi

2010-03-28T14:20:38+02:00
Zad.1

a) 2 kg soli i 3kg wody ?
2/(2+3)=2/5=40%
b) 3 dag doli i 2 dag wody ?
3/(3+2)=3/5=60%


Zad.2

nie wiem