Odpowiedzi

2010-03-28T14:34:39+02:00
P = 6a²
a = √(P:6)

P₁ = 54 cm²
a₁ = √(54:6) = √9 = 3 cm

P₂ = 96 cm²
a₂ = √(96:6) = √16 = 4 cm

P₃ = 150 cm²
a₃ = √(150:6) = √25 = 5 cm

V = a³

V₁ = 3³ = 27 cm³
V₂ = 4³ = 64 cm³
V₃ = 5³ = 125 cm³

Objętość nowo powstałego sześcianu jest sumą objętości trzech mniejszych i jest równa:
V = V₁ + V₂ + V₃ = V₁ = 3³ = 27 + 64 + 125 = 216 cm³

Bok nowo powstałego wynosi:
a = ∛V
a = ∛216 = 6 cm³

Pole powierzchni całkowitej jest równe:
P = 6a²
P = 6 * 6² = 6 * 36 = 216 cm²