Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T10:56:53+02:00
Temat Boga i człowieka pojawia się w twórczości J. Kochanowskiego często, lecz ma różny wymiar. w "Pieśni XXV", zaczynającej się słowami " Czego chcesz od nas, Panie..." pojawia się pochwała Boga jako stwórcy doskonale urządzonego świata, w którym panuje ład, piękno i harmonia. Kochanowski wielbi budowniczego wszechświata za to, że z jego rąk wszelkie stworzenie "patrza swej żywości", "w brzegach morze stoi"... ludzie korzystają z dobrodziejstw stworzonych im przez Najwyższego, a jedynym sposobem, by okazać mu swą miłość i wdzięczność, jest wychwalanie jego łaski, wiara i ufność w jego miłosierdzie.
W psalmie 19 kreśli poeta obraz podmiotu lirycznego uwikłanego w sieć konfliktów z Bogiem, ludźmi i samum sobą, zagrożonego z zewnątrz i od wewnątrz, dumnego i pokornego zarazem, cierpiącego od nieprzyjaciół, ale również przez własne słabości i grzechy.
Przekład Kochanowskiego jest wierny oryginałowi, ale obraz groźnego i budzącego lęk Boga zostaje złagodzony. Zamiast imion Bóg i Pan poeta stosuje nazwy bardziej opisowe, np. wszechmocny Panie, Boże litościwy, Sędzia nienaganiony. Dzięki temu przybliża Stwórcę do człowieka, czyni go bardziej ludzkim, nadaje wymiar nie tyle katolicki, co uniwersalny. Bóg w ujęciu Kochanowskiego jest jednolitym i stabilnym oparciem, dzięki któremu człowiek odnajduje sens i porządek w zagadce i chaosie świata.
19 3 19