Samolot z Krakowa do chicago przelatuje 7603 km. Lot trwa 10 h 20 min. Najdalszy lot, jaki może wykonać samolot, wynosi 14 000 km. Ile km z dokładnością do 1 m, może przelecieć ten samolot w czasie 1 minuty, gdyby leciał cały czas z tą samą prędkością?

2

Odpowiedzi

2010-03-28T14:32:46+02:00


10h20min=600min+20min=620min
7603:620=12,2629
w 1min morze przelecieć 12km 263m
14000km-7603km=6397km
57 4 57
Ok dzięki jak dzieliłam w słupku to on chyba byłby nieskończenie długi wielkie dzięki
nie ma za co
żart
dzienkuje wielkie
a pod kreske może ktoś z robić ten podpunkt b) plis
2010-03-28T14:33:26+02:00
10 godzin i 20 minut = 10*60 minut + 20 minut = 600 + 20 = 620 minut

jeśli 620min = 7603 km
to 1min - x m

620 minut * x = 7603m * 1 minuta

x = 7603 km * 1 min / 620 min
x = 7603 / 620 km
x = 12,26290 km
zdokładnoscią do 1 metra czyli do 3 miejsc po przecinku. Czwartą liczbą jest 9 wiec
x = 12,263

/ - kreska ulamkowa
25 4 25