Odpowiedzi

2010-03-29T15:47:16+02:00
Ska. . . . . . . . . . . . . . 55
Poseł Krystyna Skowrońska . . . . . . . . . . . . . 62
Poseł Bogdan Bojko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Posłowie Tomasz Piotr Nowak
i Arkady Fiedler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Posłowie Beata Bublewicz
i Tadeusz Tomaszewski . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Poseł Ryszard Zbrzyzny . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Poseł Kazimierz Chrzanowski . . . . . . . . . . . . 64
Poseł Adam Ołdakowski. . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Poseł Iwona Arent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Posłowie Tomasz Piotr Nowak
i Arkady Fiedler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Poseł Michał Tober. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Poseł Józef Berger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Poseł Janusz Krasoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Poseł Stanisław Zadora . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Poseł Jan Kochanowski . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Poseł Julia Pitera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Posłowie Izabela Katarzyna Mrzygłocka
i Sławomir Jan Piechota. . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Posłowie Kazimierz Kleina i Krzysztof Lisek . . .75
Poseł Tadeusz Iwiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Poseł Halina Murias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Poseł Regina Wasilewska-Kita . . . . . . . . . . . .79
Posłowie Jan Bednarek i Zenon Wiśniewski . . 80
Posłowie Czesław Litwin
i Zenon Wiśniewski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Posłowie Jan Bednarek
i Zenon Wiśniewski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Posłanki Elżbieta Pierzchała
i Danuta Pietraszewska . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Posłanki Elżbieta Pierzchała,
Danuta Pietraszewska i Ewa Więckowska . . . 85
Poseł Jolanta Hibner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Posłowie Jarosław Wałęsa
i Stanisław Marcin Chmielewski. . . . . . . . . . 85
Posłanki Elżbieta Pierzchała,
Danuta Pietraszewska i Ewa Więckowska . . . 86
Poseł Wojciech Romaniuk . . . . . . . . . . . . . . . 86
Poseł Alina Gut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Poseł Anna Sobecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Poseł Beata Małecka-Libera . . . . . . . . . . . . . 93
Poseł Renata Beger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Posłowie Bolesław Borysiuk
i Adam Ołdakowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Poseł Czesław Mroczek . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Poseł Przemysław Andrejuk . . . . . . . . . . . . . 95
str. str.