Napisz program, który wypisuje liczby od 1 do 100. Ale dla wielokrotności trójki wyświetl "Fizz" zamiast liczby oraz dla wielokrotności piątki wyświetl "Buzz". Dla liczb będących wielokrotnościami trójki oraz piątki wyświetl "FizzBuzz".

w pascalu poproszę

2

Odpowiedzi

2010-03-28T17:47:52+02:00
Program cos;
uses crt;

var
i:byte;
begin
for i:=1 to 100 do
if (i mod 3=0) and (i mod 5=0) then write('FizzBuzz ')
else
if (i mod 3=0) then write('Fizz ')
else
if (i mod 5=0) then write('Buzz ')
else write(i,' ');
readln;
end.
2010-03-28T17:59:57+02:00
Program cos;
uses crt;

var
i:byte;
begin
for i:=1 to 100 do
if (i mod 3=0) and (i mod 5=0) then write('FizzBuzz ')
else
if (i mod 3=0) then write('Fizz ')
else
if (i mod 5=0) then write('Buzz ')
else write(i,' ');
readln;
end.