Odpowiedzi

2009-10-30T19:00:43+01:00

Pokaż tylko zdjęcia, filmy i mapy Jak szukać?
REKLAMA

Pielgrzym Polski
Dodaj do notesu
Literatura, Europa, USA, XIX i początek XX w.

Pielgrzym Polski. Pismo Polityczne i Literackie, wydawane w Paryżu 1832-1833 przez E. Januszkiewicza i A. Mickiewicza. Pod redakcją poety stało się trybuną służącą do głoszenia jego istotnych poglądów, m.in. w artykułach O partii polskiej, Konstytucja trzeciego maja.

Popierał w nich zrywy patriotyczno-wyzwoleńcze, głosił szczególną misję Polski wśród narodów Europy, prawo ludów do samostanowienia i wolności, podkreślając rolę Wielkiej Emigracji w realizowaniu owych ideałów.
96 4 96
2009-10-30T19:04:32+01:00
Pielgrzym Polski- pismo katolickie ,jedyne pismo polskie na Pomorzu, które przetrwało przez 70 lat. Odegrało znaczną rolę w walce z germanizacją, zajmując się również problemami politycznymi, społecznymi, oświatowymi i kulturalno-literackimi.
Pielgrzym reprezentował poglądy skrajnie konserwatywne. Zasłużony dla upowszechniania kultury, literatury i historii Polski, szczególnie Pomorza.
74 4 74