Ułuż i rozwiąż odpowiednie równania .
a) JAka to liczba, której 12 % wynosi 6 ?
b)Liczbę Y zmniejszono o 14 % i otrzymano 40,42. Znajdź liczbę y.
c)Liczba o 10 % większa od pewnej liczby a jest równa 143. Znajdź liczbę a .
d) Liczba o 110 % większa od liczby x jest równa 23.1 Znajdź liczbę x.

Ułuż i rozwiąż odpowiednie równania.
a) średnia arytmetyczna liczby x i liczby o 7 większej od x wynosi 20.
b) średnia arytmetyczna trzech liczb; liczby y, trzykrotności liczy y i liczby o 10 większej od y wynosi 16.
c)do liczby 15 dodano liczbę y, a od liczby 51 odjęto y i otrzymano równe liczby.


Z góry dzieki proszę o dokładne oblicznia .:;) Proszę pomóżcie .??!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T14:57:50+02:00
A)6:12=0,5
0,5*100=50

b) 100-14=86
40,42:86=0,47
0,47*100=47

c)100+10=110
143:110=1,3
1,3*100=130

d)100+110=210
23,1:210=0,11
0,11*100=11