Odpowiedzi

2010-03-28T14:36:58+02:00
Romb ten składa się z dwóch trójkątów równobocznych, których wysokość jest równa połowie dłuższej przekątnej, czyli 6 cm/2 = 3 cm.
Druga przekątna ma długość równą bokowi rombu (trójkąta).
Wysokość trójkąta równobocznego, którą można wyliczyć z tw. Pitagorasa wynosi 0,5√3 długości podstawy, więc podstawa a=h/(0,5√3) = 2h√3/3
Wiemy, że h=3cm, więc a= 2√3.
Pole możemy wyliczyć z sumy pól trójkątów albo z połowy iloczynu przekątnych:
P = 1/2 * 6 * 2√3 = 6√3.
Obwód wynosi 4a = 8√3.