Tato zamontował w ogródku plastikowy okrągły basenik. Za pomocą gumowego węża będzie napełniał wodą. Zaplanuj pomiary które pozwolą ci obliczyć masę wody w całkowicie wypełnionym basenie, tzn.:

a)wymień potrzebne przyrządy,
b)wymień kolejne czynności i pomiary, które masz zamiar wykona,Ciśnienie na dnie bojlera napełnionego wodą wynosi p=12000 Pa. W dnie bojlera powstałą szczelinka o powierzchni 1/4 cm^2.

a)oblicz wartość siły, którą należy działać od dołu na szczelinkę, by woda nie wyciekła z bojlera.

b)Oceń podając odpowiedni argument, czy zatrzymasz strumień wody, zatykając otwór palcem.

Bardzo proszę o pomoc :)
Zadania znajdują się w podręczniku do 1 klasy gimnazjum pt. " Świat Fizyki" na stronie 66 .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T14:40:01+02:00
Zad.1

A) Potrzebne przyrządy: miarka, termometr, kalkulator, długopis, kartka, tablica z danymi na temat gęstości wody

B)
a) pomiar wysokości (h) basenu za pomocą miarki
b) zapisanie wyniku na kartce
c) pomiar obwodu basenu za pomocą miarki
d) zapisanie wyniku
e) obliczenie promienia (r) basenu za pomocą kalkulatora ze wzoru: Obwód=2*pi*r
f) obliczenie objętości basenu za pomocą kalkulatora na podstawie wzoru: Objętość=pi*r^2*h
g) pomiar temperatury wody
h) zapisanie wyniku na kartce
i) Obliczenie masy wody za pomocą kalkulatora ze wzoru d=m/objętość, czyli m=d*objętość
d- gęstość wody odczytana z tablic dla danej temperatury

Zad.2

A) F = p*S
F = 12000Pa * 0,000025 m2 = 0,3 N
(zamieniłam ułamek zwykły na dziesiętny)

B) tu Ci niestety nie pomogę ;/

Liczę na najlepszy :)