1. Ułóż równania reakcji i podaj nazwy produktów (uzupełnij, zbilansuj i nazwij).

a) Al + O₂ ---->
b) NaO₂ + H₂O ---->
c) SO₃ + H₂O ---->
d) Fe(OH)₃ + HCl

2. Ułóż jonowe równania reakcji hydrolizy, i podaj odczyn wodnych roztworów następujących soli:

a) FeCl₃
b) (NH₄)₂CO₃
c) Na₂CO₃

3. Zaproponuj sposób przeprowadzania reakcji zobojętniania w obecności wskaźnika mając do dyspozycji:

a) NaOH - (zasada sodowa) i H₂SO₄ (kwas)

1

Odpowiedzi

2010-03-28T15:03:28+02:00
1. Ułóż równania reakcji i podaj nazwy produktów (uzupełnij, zbilansuj i nazwij).

a) 4Al + 3O₂ ---->2Al₂O₃ - tlenek glinu
b) Na₂O + H₂O ---->2NaOH - wodorotlenek sodu
c) SO₃ + H₂O ---->H₂SO₄ - kwas siarkowy (VI)
d) Fe(OH)₃ +3 HCl → FeCl₃ +3H₂O chlorek żelaza (III)
2. Ułóż jonowe równania reakcji hydrolizy, i podaj odczyn wodnych roztworów następujących soli:

a) FeCl₃
Fe³⁺ + 3 Cl⁻ + H₂O = Fe³⁺ + 3Cl⁻ + OH⁻ + H⁺ - odczyn obojetny
b) (NH₄)₂CO₃
2NH⁺ + CO₃²⁻ + H₂O = NH₃ * H₂O + OH⁻ + H⁺ + CO₃²⁻ - obojętny odczyn
c) Na₂CO₃
2Na⁺ + CO₃²⁻ + H₂O = 2Na⁺ + OH⁻ + HCO₃⁻ - ( odczyn zasadowy, bo mamy jony OH)

a) NaOH - (zasada sodowa) i H₂SO₄ (kwas)
2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

mocny kwas i mocna zasada odczyn obojętny, fenoloftaleina w środowisku obojętnym jest bezbarwna
2 5 2