Błagam o pomoc! Musze napisac list.Nic nie umiem. Sprawa bardzo pilna
oto treść:
Mieszkasz przez tydzień w hotelu w kraju niemiecko- języcznym. Kartą płatniczą opłaciłaś w recepcji możliwość korzystania z inernetu w swoim pokoju. Niestety z niewiadomych przyczyn nie możesz uzykać połączenia z internetem na swoim laptopie. Recepcja nie przyjęła Twojej reklamacji, twierdząc,że wina leży po stroie dostawcy inrnetu. napisz list do dostawcy internetu, w swoim liście:
tE MYŚLNIKI MUSZA BYC ZAWARTE W LISCIE(TYLKO ONE) (OD 120 SŁOW)
- przedstaw sie i podaj powod napisania listu
- napisz kiedy i gdzie sytuacja miała miejsce
-wyjaśnij dlaczego pol. z inter. bylo dla ciebie wazne ( 2 powody)
- wyraz swoje niezadowolenie z zaistniałej sytuacji i napisz czego oczekujesz od dostawcy.

1

Odpowiedzi

2010-03-28T15:09:02+02:00
Sie leben für eine Woche in einem Hotel in der deutsch-zweisprachiges Land. Zapłaciłaś Kreditkarte an der Rezeption aus dem Internet in Ihrem Zimmer profitieren. Leider, aus unbekannten Gründen nicht erhalten können Internet-Verbindung auf Ihrem Laptop. Die Rezeption hat Ihre Reklamation nicht anerkennen und behauptete, dass der Fehler mit dem Lieferanten inrnetu Kostümen liegt. Schreibe einen Brief an den ISP, in seinem Brief:
tE Bindestriche müssen in der Liste (nur eine) (ab 120 Wörter enthalten sein)
- Stellen Sie sich und geben Sie den Grund für das Schreiben des Briefes
- Schreiben Sie, wann und wo war die Situation
Erklären Sie, warum-Pol. der Intervention. war für Sie (2 Gründen wichtig)
- Ein Ausdruck der Unzufriedenheit mit der Situation und schreiben, was Sie von einem Anbieter erwarten.