Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T15:45:04+02:00
Enharmonia, to zamiana nazwy i pisowni dźwięku, bez zmieniania jego brzmienia, to znaczy, że, gdy masz jeden dźwięk, można go zapisać na różne sposoby i różnie nazwać. np. dźwięk 'e' można nazwać : fes i disis. 'fis' jako ges i eisis. i tak samo można zapisać.
Półtony diatoniczne buduje się za pomocą dźwięków gamowłaściwych(należących do gamy) tzn., że np. w tonacji C-dur półtony można zbudować tylko między dźwiękami e-f i h-c. W gamie A-dur cis-d i gis-a. itd.
Półtony chromatyczne buduje się za pomocą krzyżyków i bemoli (znaków chromatyczne), nie trzeba się trzymać dźwięków tonacji.