Mam napisać procedurę w Logomocji. Rysunek jest tutaj: http://img715.imageshack.us/img715/5987/zadaniev.png

Treść zadania:
Napisz procedurę gwiazda :n po wywołaniu której powstanie rysunek jak poniżej. Parametr :n jest liczbą kwadratów na ramieniu gwiazdy i przyjmuje wartości od 1 do 6. Rysunek powinien znajdować się na środku ekranu. Przykładowe wywołanie procedury gwiazda :n

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T16:18:09+02:00
Oto hop :x :y
pod pw 90 np :x
lw 90 np :y opu
już

oto k :bn
ukm "żółty
wielokąt[
powtórz 4[
np :bn pw 90]]
już

oto s :bn
ukm "zielony
wielokąt[
powtórz 6[
np :bn pw 60]]
już

oto t :bn :k
ukm :k
wielokąt[
powtórz 3[
np :bn pw 120]]
już

oto el1 :bn :n
powtórz :n[
k :bn
hop :bn 0]
hop (-(:bn*:n)) 0
już

oto el2 :bn :n
s :bn
powtórz 6[
hop (-(:n*:bn)) 0
el1 :bn :n
hop (:n*:bn) :bn
pw 60]
hop (-(:n*:bn)) 0
hop (-(pwk 3)*:bn/2) (-:bn/2)
lw 60
s :bn
hop ((pwk 3)*:bn) 0
el1 :bn :n
pw 90
t :bn*:n "różowy
powtórz 3[
t :bn "czerwony
hop 0 (:bn*:n) pw 120]
lw 90
hop (:bn*:n) 0
s :bn pw 60
hop (pwk 3)*:bn/2 :bn/2
el1 :bn :n
pw 90
t :bn*:n "różowy
powtórz 3[
t :bn "czerwony
hop 0 (:bn*:n) pw 120]
lw 90
hop (:n*:bn) 0
hop (pwk 3)*:bn 0
lw 120 s :bn
lw 90
hop 0 :bn*:n
pw 90
el1 :bn :n
np :bn pw 30
powtórz 3[
t :bn*:n "różowy
powtórz 3[
t :bn "czerwony
hop 0 (:bn*:n) pw 120]
lw 30 ws :bn
hop (-(pwk 3)*:bn) 0
s :bn
np :bn pw 60
hop (-(:bn*:n)) 0
el1 :bn :n
np :bn pw 30]
t :bn*:n "różowy
powtórz 3[
t :bn "czerwony
hop 0 (:bn*:n) pw 120]
wróć
już

oto gwiazda :n
niech "bn 20
hop (-(pwk 3)*:bn/2) (-:bn/2)
el2 :bn :n
już
2 5 2