Rozwiązywanie równań z ułamkami

a)3 (y+2) = 5

b)7 (y+3) = 5y + 2 + 2y

c)y/2 +1/3 = 7/6

d)y+3 (dzielone przez 2) - (1 - y) = 3,5

e)y-2 (dzielone przez 4) = 1/2y + 1

f)y-5 (dzielone przez 2) + 2y+3 (dzielone przez 5) + 1/3 = y+7 (dzielone przez 15) + y/2

3

Odpowiedzi

2010-03-28T15:01:43+02:00
A) 3 (y+2) = 5
3y+6=5
3y=5-6
3y=-1/3
y=-3


2010-03-28T15:09:18+02:00
A)3 (y+2) = 5
3y+6=5
3y=5-6
3y=-1/:3
y= -⅓

b)7 (y+3) = 5y + 2 + 2y
7y +21 = 7y +2
7y-7y = 2 - 21
-y = -19/* -1
y=19

c)y/2 +1/3 = 7/6
y/2 = ⁷/₆ - ⅓
y/2 = 7/6 - 2/6
y/2 = 5/6 /* 2
y = 10/6
y= 1 ⁴/₆


d)y+3 (dzielone przez 2) - (1 - y) = 3,5

e)y-2 (dzielone przez 4) = 1/2y + 1
y/4 - ½ = ½y + 1
y/4 - ½y = ½ +1
y- 1/2 y przez 4 = 1½
½y/4= 1 ½ /*4
½y = 4½
1/2y = 9/2 | * 2
y = 9

f)y-5 (dzielone przez 2) + 2y+3 (dzielone przez 5) + 1/3 = y+7 (dzielone przez 15) + y/2
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T15:10:01+02:00

a)
3 (y+2) = 5
3y+6=5
3y=5-6
3y=-1
y= -1/3(/-->0znacza kreskę ułamkową)

b)
7 (y+3) = 5y + 2 + 2y
7y+21=7y+2
7y-7y=2-21
0=-11(to równanie nie ma pierwiastka)

c)
y/2 +1/3 = 7/6 (obie strony mnożymy przez 6)
3y+2=7
3y=7-2
3y=5
y=5/3
y=1 i2/3

d)
y+3 (dzielone przez 2) - (1 - y) = 3,5(obie strony mnożymy przez 2)
y+3-2+2y=7
3y=7-3+2
3y=6
y=2

e)
y-2 (dzielone przez 4) = 1/2y + 1(obie strony mnożymy przez 4)
y-2=2y+4
y-2y=4+2
-y=6
y= -6

f)
y-5 (dzielone przez 2) + 2y+3 (dzielone przez 5) + 1/3 = y+7 (dzielone przez 15) + y/2 (obie strony mnożymy przez 30)
15y-75+12y+18+10=2y+14+15y
15y-15y+12y-2y=14-18-10
10y=-24
y= -24/10
y= -2,4
2 5 2