Elektryczny czajnik ogrzewa 5 l wody w czasie 12 min od temperatury 20°C do temperatury wrzenia przy normalnym ciśnieniu. Napięcie zasilania wynosi 230 V. Zakładając, że cały przepływ energii zachodzi tylko między spiralą grzejnika a wodą, wyznacz natężenie prądu w spirali oraz jego moc

1

Odpowiedzi

2010-03-28T15:42:18+02:00
Cw - ciepło właściwe wody = 4200 J/kg°K
m - masa wody = 5 l = 5 kg
t - temperatuta początkowa = 20°C = 293°K
t1 - temperatura końcowa = 100°C = 373°K
Q - ciepło potrzebne do zagotowania wody = Cwm(t1 - t) =
= 4200 razy 5(373 - 293) = 21000 razy 80 = 1680000 J
W - praca prądu elektrycznego = UIt
U - napięcie = 230 V
t - czas = 12 min = 720 s
I - natężenie prądu = ?
W = Q
168000 = 230 razy I razy 720
1680000 = 165600I
I = 1680000/165600 = 10,14 A
P - moc czajnika = UI = 230 razy 10,14 = 2332,2 W
odp
I = 10,14 A
P = 2332,2 W