Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-28T15:04:32+02:00
Giełda ma na celu spełnić różne zadania oraz funkcje, w celu wyodrębnienia powyższych różnic giełdy klasyfikujemy następująco:

Ze względu na przedmiot obrotu

*

giełdy towarowe – koncentrują się na handlu towarami masowymi
*

giełdy usług – są to giełdy frachtowe, na których zawiera się kontakty przewozowe oraz giełdy ubezpieczeniowe.
*

giełdy pieniężne – dzięki istnienu takich giełd można łatwo dokynywać obrotu papierami wartościowymi.

Ze względu na znaczenie wyróżniamy giełdy o:

*

zasiegu międzynarodowym’
*

zasięgu wewnątrzkrajowym

Ze względu na formę prawną wyróżniamy:

*

giełdy oraganizowane przez państwo
*

giełdy korporacyjne – tworzone są przez organizacje gospodarcze
1 5 1
2010-03-28T15:10:10+02:00
***Giełda towarów
Jest to rynek, na którym w określonym czasie i miejscu zawierane są transakcje kupna-sprzedaży towarów jednorodnych pod względem jakości. Przedmiotem handlu na giełdach towarowych są towary masowe o wspólnych cechach typowych dające się ująć w standardy. Na giełdzie dokonuje się transakcji bez fizycznej obecności towarów.
..................................................................
***Giełda walorów
Podmiotami uczestniczącymi w giełdach walorów są przede wszystkim banki, władze monetarne państwa, a także przedsiębiorstwa. Najważniejszą rolę odgrywają tutaj rynki papierów wartościowych, akcji i obligacji.
...................................................................
***Giełda usług
Przedmiotem kontraktu na międzynarodowych giełdach usług są przede wszystkim:

* usługi transportowe
* usługi ubezpieczeniowe
* pośrednictwo transakcyjne
..................................................................
***Giełda papierów wartościowych
Giełda papierów wartościowych to rynek, na którym maklerzy dokonują na rachunek klientów transakcji kupna-sprzedaży akcji, obligacji , warrantów, opcji i certyfikatów inwestycyjnych.
2 5 2