Odpowiedzi

2010-03-28T15:05:41+02:00
Pierścień aromatyczny, układ aromatyczny, płaski pierścień atomów węgla (czasem również i atomów innych pierwiastków), zawierający 3, 5, 7 itd. (nieparzystą liczbę) sprzężonych i zdelokalizowanych wiązań podwójnych, charakteryzujących się specyficznymi własnościami chemicznymi, określanymi mianem aromatyczności.
Przykłady związków z pierścieniami aromatycznymi: antracen, benzen, benzopiren, pirydyna, pirymidyna, tymina, uracyl. W pierścieniach aromatycznych występuje chmura zdelokalizowanych elektronów p po obu stronach jego płaszczyzny.
Typowe dla pierścieni aromatycznych są reakcje substytucji elektrofilowej (podstawniki).


Elektrony tworzą chmurę elektronową (gaz elektronowy, lub inaczej elektrony zdelokalizowane) decydują one o barwie metalu i mogą być z niego wybite.